Podcasts

Parametern Podd

Parametern podd är ett projekt startat av Unga rörelsehindrade Stockholm. Podden ska diskutera med ett intersektionellt perspektiv vardagliga frågor som rör alla, oavsett funktionsvariation. Vi tycker att man allt som oftast bara pratar assistans, tillgänglighet och hjälpmedel med funkisar idag. Självklart är dessa frågor viktiga och en förutsättning för allt annat, men vi har valt att fokusera på ämnen som rör alla. Vi diskuterar och problematiserar kring ämnena ur ett funktionshinderperspektiv. Åsikterna och vår politiska ståndpunkt är likt Förbundet Unga rörelsehindrades, partipolitiskt obunden.

Finns även i Podcaster-appen och i ITunes!

Klicka här för att lyssna!