Ordförande Anton Boström i rapport!

Från årsskiftet kan bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Men funktionshinderrörelsen är kritisk till hur lagen utformats. Bland annat för att 90 procent av alla butiker och restauranger undantas.

Från årsskiftet skärps diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet kan klassas som diskriminering och den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att rätta till det. Enligt Anton Boström, ordförande för Unga rörelsehindrade i Stockholm finns hinder överallt i vardagen för den som har ett funktionshinder.

Läs hela artikeln här!