Om oss

Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vi vill förebygga de situationer där personer med nedsatt rörelseförmåga kan komma att känna sig funktionshindrade och istället lyfta fram personer med nedsatt rörelseförmågas unika erfarenheter och möjligheter. Vi ska vara aktiva i debatter i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och vi ska jobba för att funktionsnedsättning ska ses som en naturlig del av mångfalden.