Delta i forskningsstudie

Är du mellan 18-30 år och vill delta i en studie med syftet att undersöka hur individer med funktionsnedsättningar och som varit utsatta för mobbning under sin skoltid upplever sina mobbningserfarenheter och hur dessa har påverkat dem, samt hur den mobbning som de beskriver kan förstås som sociala processer och normer. Deltagandet är självklart frivilligt!

Läs mer på länkarna nedan:
Information
Anmälan