Bli medlem i Unga Rörelsehindrade

Var med och stöd oss i kampen för ett tillgängligare och inkluderande samhälle!

Vi behöver ditt stöd för att visa makthavarna att unga med funktionsvariation också kan och vill bidra till samhället på lika villkor. I dagens samhälle ser det inte ut så. I dagens samhälle exkluderas och diskrimineras många unga för att de har en funktionsvariation, en annan hudfärg, eller en annan sexuell läggning.

Var med, och stöd oss i kampen för ett mer jämställt samhälle! Din röst räknas!

blimedlem

 

Läs mer om medlemskapet här!