Begränsningarna i resandet med Rullstolstaxi – Ett demokratiproblem

För ett tag sedan skickade vi ut inbjudning till “Politiker i Stol 2019″ till politiker i Stockholms stad och Landsting. Aktiviteten är en årlig aktivitet som föreningen genomför för att belysa otillgängligheten i stadsmiljön ur ett funkisperspektiv.

Från och med 1 januari i år beslutade de styrande partierna i Stockholms landsting att införa en begränsning av antalet resor med Rullstolstaxi till 500 resor/år för personer över 25 år. Detta motsvarar 41,7 resor/månad eller 1,4 resor per dag. Eftersom dessa resor ska räcka till alla vardagens ärenden såsom matinköp, träna och träffa vänner, gör detta att vi dessvärre måste ställa in “Politiker i Stol” 2019 som skulle ägt rum 16/5.

Vi är väl medvetna om att det finns möjlighet att söka extra resor till arbete, skola och
förtroendeuppdrag. Dessa behöver enligt färdtjänsten knytas till en specifik adress vilket
omöjliggör spontan aktivism eller som i detta fall, möten på annan plats än angiven adress.
Detta blir förmodligen extra kännbart för personer som ska börja plugga eller på väg ut i
arbetslivet då arbetsintervjuer och liknande situationer kostar en “fritidsresa”. Detta kan i
förlängningen leda till att personer med funktionsnedsättningar drar sig för att använda sina resor och därmed också drar sig för att delta aktivt i samhällslivet, helt enkelt för att man är rädd att resorna ska ta slut när man väl behöver de som mest.

Det största problemet, utöver ovanstående, är att denna begränsning i förlängning kommer bli ett demokratiproblem då detta hindrar oss och andra personer med
funktionsnedsättningar från träffa beslutsfattare och påverka/samtala med politiker. I slutet av denna månad är det val till Europaparlamentet, där vi bara får hoppas på att våra
röstberättigade medlemmar har resor kvar för att kunna ta sig till vallokalerna för att göra sin röst hörd.

Vi hoppas i framtiden kunna bjuda in till ett nytt tillfälle, men just nu är det inte möjligt för oss att genomföra aktiviteten.

Styrelsen
Unga Rörelsehindrade Stockholm